מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות וקוקיות (Cookies)

 1. מדיניות פרטיות וקוקיות (Cookies) זו מהווה חלק מתקנון האתר. אלא אם אמור במפורש אחרת, משמעות המונחים במדיניות פרטיות וקוקיות זו תהיה כאמור בתקנון. כמו כן, הוראותיו הכלליות של התקנון חלות עליה (לרבות סעיף 15 – התיישנות; וסעיף 16 – דין חל וסמכות שיפוט).
 2. פרטיות
  1. החוויה האיסלנדית מייחסת חשיבות רבה לפרטיות המשתמשים והיא עושה מאמצים על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים באתר. להלן מדיניות החוויה האיסלנדית בנוגע לטיפול במידע הנאסף על ידה בקשר לשימוש באתר.
  2. החוויה האיסלנדית לא תשתף ו/או תעביר לצד ג’ כל פרט מפרטיו האישיים של משתמש ללא הסכמתו המפורשת. 
  3. החוויה האיסלנדית תהיה רשאית להעביר את המידע אל מחוץ למדינת ישראל, בכפוף לדין הישראלי, לרבות תקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה), תשס”א-2001, וכן לרבות לספקי שירות המספקים לה שרתי מחשב.

    

   נכון למועד זה, מאגר המידע של החוויה האיסלנדית מאוחסן בשרתי חברת Cloudways שמיקומו הפיזי הוא בלונדון, אנגליה. לפי מדיניות הפרטיות שלהם, Cloudways שומרת מידע בתוך האיחוד האירופאי (EU) או האזור הכלכלי האירופאי (EEU) או מדינות מחוץ לאזורים אלה שהמועצה האירופאית מצאה שהם מעניקות רמת הגנה מספקת, וכאשר נדרשת העברת מידע למדינות אחרות הם מציינים כי הם נוקטים באמצעים מספקים נוספים. ניתן לקרוא בהרחבה את מדיניות הפרטיות של Cloudways דרך הלינק וספציפית לעניין העברת מידע תחת הכותרת: “TRANSFER TO THIRD COUTRIES”.
  1. על אף האמור, המשתמש מסכים כי החוויה האיסלנדית תעביר לחברות כרטיסי האשראי מידע של המשתמש (ככל שתתבקש לעשות כן ובכפוף לכל דין), לרבות שם מלא, מס’ תעודת זהות (ככל שיימסר), כתובת ומוצרים שרכש, לצורך עמידה בדרישות החוק בנוגע למניעת הלבנת הון, לרבות בקרת זהות משתמשים ומטרות החיוב. העברה כאמור תהיה לבקשת חברות כרטיסי האשראי או באופן יזום על ידי החוויה האיסלנדית.
  2. בעת שימוש באתר, נאספים באופן אנונימי ואוטומטי באמצעים טכנולוגיים פרטים מהמכשיר (נייד, מחשב וכו’) ממנו המשתמש גולש באתר. המידע שנאסף נשמר על ידי האתר והחוויה האיסלנדית רשאית להשתמש בו לצורך מניעת פריצות לאתר וניתוח הפעולות המבוצעות באתר על ידי משתמשים, זאת בכדי לספק חווית משתמש ברמה גבוהה יותר עבור המשתמשים באתר. המידע שיכול ויאסף באמצעים אוטומטיים טכנולוגיים הנם: כתובת IP, תאריך ושעת גלישה באתר, סוג וגרסת מערכת הפעלה ומיקום.
  3. במסגרת השימוש באתר יאספו ויישמרו על ידי החוויה האיסלנדית פרטים אישיים אשר נמסרו על ידי המשתמש, כגון: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, היסטוריית רכישות ומידע נוסף שנמסר במסגרת ההרשמה וקבלת שירותים מהחוויה האיסלנדית. החוויה האיסלנדית תהיה רשאית להשתמש במידע זה בגדר תפעול השימוש של המשתמש באתר ואספקת שירותים למשתמש (לרבות לאחר השימוש באתר) וכן לצרכים פנימיים ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות קוקיות (כהגדרת מונח זה להלן).
  4. האתר עשוי לבקש הרשאה לקריאת מיקומו של המשתמש וככל שמשתמש יאשר זאת – המידע אודות מיקומו עשוי להישמר על ידי החוויה האיסלנדית לצורך משלוח הצעות רלוונטיות למשתמש ואספקת שירותי התאמה אישית וחיפוש על ידי המשתמש. 
  5. שימוש בפרטים אישיים של משתמש יעשה בגדר הצרכים העולים מן השימוש באתר במצבים בהם הדין מחייב את החוויה האיסלנדית למסור את המידע או אם מתעורר החשד שמשתמש מנסה לפגוע או פוגע באתר בזדון.
  6. החוויה האיסלנדית תהיה רשאית לשלוח אל משתמש שנתן הסכמתו לכך, חומר פרסומי, שיווקי, ניוזלטרים וכד’. משתמש יהיה רשאי להודיע לחוויה האיסלנדית בכתב, או בדרך בה נשלחו אליו חומרים כאמור, על סירובו לקבל את החומרים האמורים בסעיף זה והחוויה האיסלנדית תסיר אותו מרשימת התפוצה שלה. 
  7. בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הפרטיות“) משתמש זכאי לעיין במידע אודותיו המצוי במאגר מידע (כהגדרת המונח בחוק הפרטיות) של החוויה האיסלנדית או אצל מי שמחזיק עבורה במאגר המידע. משתמש רשאי אף לבקש מהחברה לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק, בכפוף לחוק הפרטיות. ניתן לפנות אל החוויה האיסלנדית בבקשות אלו באמצעות לשונית ‘צור קשר’ באתר או לפנות אל החוויה האיסלנדית באמצעים המפורטים באתר או בתנאי השימוש.
 1. עוגיות (“Cookies”) 
  1. כמו מרבית האתרים גם אתר זה משתמש בקוקיות (“Cookies” או “קוקיות“) – קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על הכונן הקשיח של המכשיר ממנו גולש המשתמש באתר (מחשב, טלפון נייד וכו’). הקוקיות מאפשרות לאקדמיה או לצדדים שלישיים לזהות את המשתמש ולאפשר התחברות ושימוש נוח יותר באתר. כמו כן, הקוקיות משמשות לאימות פרטי המשתמש, התאמת האתר להעדפותיו האישיות וכן משמשות לצרכי אבטחת מידע ואיסוף נתונים סטטיסטיים. יצוין, כי קוקיות אלו לא יכילו פרטים אישיים. 
  2. החוויה האיסלנדית עשויה לעשות שימוש בכלים אנליטיים בכדי לנתח את שימוש המשתמש באתר, לרבות Google Analytics. המידע שנאסף באמצעות הכלי האמור עשוי להיות מאוחסן בשרתי החברה שתפעיל את שירותי האנליטיקה (כגון גוגל), לרבות כתובת ה-IP של המשתמש והעמודים בהם המשתמש גלש או עשה שימוש. 
  3. ישנן קוקיות שנמחקות בסיום הגלישה באתר וישנן שנשארות על המכשיר ממנו גולש המשתמש באתר.
  4. ניתן למצוא פרטים נוספים בנושא באתר: www.allaboutcookies.org ו-www.networkadvertising.org.  
  5. מעצם שימושך באתר הנך מסכים לשימוש האתר בקוקיות

נוסח מעודכן ליום 24 מאי 2021.

ברוך שובך!